قابلمه سایز 14گرانیت درب شیشه ای تیارا  TR-14STG

قابلمه سایز 14گرانیت درب شیشه ای تیارا TR-14STG


استاندارد
7 لایه ضخامت
سایز بندی مناسب
درب شیشه ای
پوشش نچسب و مقاوم در سطوح بیرونی و داخلی محصول
فاقد ماده سمی PFOA
کیفیت ساخت بسیار بالا
داراي کفه باقابليت توزيع حرارت يکنواخت
شست و شوي آسان با دست به دليل وزن كم

افزودن به سبد خرید
قابلمه گرانیت سایز 16 درب شیشه ای تیارا  TR-16STG

قابلمه گرانیت سایز 16 درب شیشه ای تیارا TR-16STG


استاندارد
7 لایه ضخامت
سایز بندی مناسب
درب شیشه ای
پوشش نچسب و مقاوم در سطوح بیرونی و داخلی محصول
فاقد ماده سمی PFOA
کیفیت ساخت بسیار بالا
داراي کفه باقابليت توزيع حرارت يکنواخت
شست و شوي آسان با دست به دليل وزن كم


افزودن به سبد خرید
قابلمه سایز 18 گرانیت درب شیشه ای تیارا  TR-18STG

قابلمه سایز 18 گرانیت درب شیشه ای تیارا TR-18STGاستاندارد
7 لایه ضخامت
سایز بندی مناسب
درب شیشه ای
پوشش نچسب و مقاوم در سطوح بیرونی و داخلی محصول
فاقد ماده سمی PFOA
کیفیت ساخت بسیار بالا
داراي کفه باقابليت توزيع حرارت يکنواخت
شست و شوي آسان با دست به دليل وزن كم


افزودن به سبد خرید
قابلمه سایز 20گرانیت درب شیشه ای تیارا  TR-20STG

قابلمه سایز 20گرانیت درب شیشه ای تیارا TR-20STGاستاندارد
7 لایه ضخامت
سایز بندی مناسب
درب شیشه ای
پوشش نچسب و مقاوم در سطوح بیرونی و داخلی محصول
فاقد ماده سمی PFOA
کیفیت ساخت بسیار بالا
داراي کفه باقابليت توزيع حرارت يکنواخت
شست و شوي آسان با دست به دليل وزن كم


افزودن به سبد خرید
قابلمه گرانیت سایز 24 درب شیشه ای تیارا TR-24STG

قابلمه گرانیت سایز 24 درب شیشه ای تیارا TR-24STGاستاندارد
7 لایه ضخامت
سایز بندی مناسب
درب شیشه ای
پوشش نچسب و مقاوم در سطوح بیرونی و داخلی محصول
فاقد ماده سمی PFOA
کیفیت ساخت بسیار بالا
داراي کفه باقابليت توزيع حرارت يکنواخت
شست و شوي آسان با دست به دليل وزن كم


افزودن به سبد خرید
قابلمه گرانیت سایز 28 درب شیشه ای تیارا  TR-28STG

قابلمه گرانیت سایز 28 درب شیشه ای تیارا TR-28STGاستاندارد
7 لایه ضخامت
سایز بندی مناسب
درب شیشه ای
پوشش نچسب و مقاوم در سطوح بیرونی و داخلی محصول
فاقد ماده سمی PFOA
کیفیت ساخت بسیار بالا
داراي کفه باقابليت توزيع حرارت يکنواخت
شست و شوي آسان با دست به دليل وزن كم


افزودن به سبد خرید
قابلمه سایز 32 درب شیشه ای تیارا TR-32STG

قابلمه سایز 32 درب شیشه ای تیارا TR-32STGاستاندارد
7 لایه ضخامت
سایز بندی مناسب
درب شیشه ای
پوشش نچسب و مقاوم در سطوح بیرونی و داخلی محصول
فاقد ماده سمی PFOA
کیفیت ساخت بسیار بالا
داراي کفه باقابليت توزيع حرارت يکنواخت
شست و شوي آسان با دست به دليل وزن كم


افزودن به سبد خرید

بهترین قیمت

ارسال سریع

پرداخت امن

پشتیبانی سریع