اتو بخارسرامیک فلرSI 240W

اتو بخارسرامیک فلرSI 240W


سیستم قطع خودکار : بله
سیستم ضدچکه : بله
بخاردهی عمودی : بله
سیستم ضد رسوب : بله
مخزن رسوب : خیر

ناموجود
اتو بخارفیلیپس GC2994

اتو بخارفیلیپس GC2994


سیستم قطع خودکار : خیر
سیستم ضدچکه : بله
بخاردهی عمودی : بله
سیستم ضد رسوب : بله
مخزن رسوب : خیر

ناموجود
اتو بخار فیلیپس GC4936

اتو بخار فیلیپس GC4936


سیستم قطع خودکار: بله
بخاردهی عمودی : بله
سیستم ضد رسوب : بله
رنگ : مشکی

ناموجود
اتو بخار فیلیپس  GC2990

اتو بخار فیلیپس GC2990


سیستم قطع خودکار : خیر
سیستم ضدچکه : بله
بخاردهی عمودی : بله
سیستم ضد رسوب : بله
مخزن رسوب : خیر

ناموجود
اتو بخار فیلیپس GC4881

اتو بخار فیلیپس GC4881


سیستم قطع خودکار : بله
سیستم ضدچکه : بله
بخاردهی عمودی : بله
سیستم ضد رسوب : بله
مخزن رسوب : بله
رنگ : ابی

ناموجود
اتو بخار فیلیپس GC2998

اتو بخار فیلیپس GC2998


سیستم قطع خودکار: بله
سیستم ضدچکه : بله
بخاردهی عمودی : بله
رنگ : مشکی

ناموجود

بهترین قیمت

ارسال سریع

پرداخت امن

پشتیبانی سریع